Jalan Kenabian

Bi’ru Ma’unah dan Para Sahabat yang Mati Syahid

Bi’ru Ma’unah dan Para Sahabat yang Mati Syahid Tahun Kenabian           : 17 Tahun Hijriah                : 4 Bulan                                 : Safar Hari                                    : – Hari dalam Minggu     : – Di bulan Safar tahun keempat Hijriah datang seorang pemuka kabilah Banu Amir bin Sa’sa yang bernama Abu Barra’ Amir bin Malik ke kota Madinah. Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam […]