Dawai Kalbu

Perpisahan Terakhir dengan Salat

“Perpisahan Terakhir dengan Salat” Jamaah Muslim yang terhormat! Salat yang merupakan ringkasan segala ibadah, mengandung kabar gembira, keselamatan bagi kaum mukmin. Dengan hati yang penuh rasa takut dan hormat, Kita menunaikan penghambaan kita lewat salat kepada Rabb yang Maha Rahmat dan Karim. Ia mengandung kabar gembira keselamatan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Kabar gembira ini disampaikan Al Quran pada kita. Kabar Qurani untuk mereka yang hatinya penuh rasa takut dan takzim, baik di dalam maupun di luar. Dengan segala macam dosa dan kekurangannya, mereka sadari posisinya di hadapan keagungan Allah. Untuk itu, di antara ibadah-ibadah personal, tak ada ibadah yang […]