Dawai Kalbu

Perpisahan Terakhir dengan Salat

“Perpisahan Terakhir dengan Salat” Jamaah Muslim yang terhormat! Salat yang merupakan ringkasan segala ibadah, mengandung kabar gembira, keselamatan bagi kaum mukmin. Dengan hati yang penuh rasa takut dan hormat, Kita menunaikan penghambaan kita lewat salat kepada Rabb yang Maha Rahmat dan Karim. Ia mengandung kabar gembira keselamatan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Kabar gembira ini disampaikan Al Quran pada kita. Kabar Qurani untuk mereka yang hatinya penuh rasa takut dan takzim, baik di dalam maupun di luar. Dengan segala macam dosa dan kekurangannya, mereka sadari posisinya di hadapan keagungan Allah. Untuk itu, di antara ibadah-ibadah personal, tak ada ibadah yang […]
Dawai Kalbu

Sudah Benarkah Salatmu?

“Sudah Benarkah Salatmu?” Jamaah Muslim yang terhormat! Penunaian salat dengan penuh kesadaran akan membantu menata kehidupan kita jadi lebih teratur. Ia akan membawa keseimbangan dan keteraturan bagi hati kita yang berantakan. Ia akan membangkitkan rasa maknawi kita yang tadinya luluh lantak. Ia akan menerangi bagian hidup kita yang suram. Berkat salat, kita akan meraih penglihatan, pemikiran, dan pembicaraan yang benar. Semuanya berkat salat yang ditunaikan dengan penuh kesadaran. Semuanya berkat kedatangan kita ke hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Kemudahan mengatur diri akan tercapai berkat terjaganya kekuatan hubungan dengan Rabb kita. Berkat anugerah Allah, kita meraih keseimbangan dan keteraturan jiwa […]